Om stiftelsen

Kjell och Märta Beijers Stiftelse bildades 1974 genom en donation från Kjell och Märta Beijer. Stiftelsen ska enligt stadgarna främja naturvetenskaplig forskning i Sverige. Den ska också bidra till utbildning och undervisning samt främja kultur, framför allt inom design och heminredning men även inom musik och litteratur.

Sedan starten 1974 har stiftelsen delat ut inemot 350 miljoner kronor. Läs mer om de viktigaste anslagen under rubriken ”Beijerstiftelsens största anslag”.

Stiftelsen leds av en styrelse. Ärenden handläggs av en stiftelsedirektör. Ett dotterbolag till Beijerinvest AB sköter stiftelsens administration.

Vid utgången av 2015 uppgick stiftelsens redovisade kapital till ca 870 miljoner kronor. Utöver detta fanns ett övervärde på onoterade aktieinnehav – främst avseende dotterbolaget Svenskt Tenn. Stiftelsen är också en av de större aktieägarna i Beijer Alma AB.