Om stiftelsen

Historik

Svenskt Tenn

Beijerstiftelsens största anslag:

Beijerinstitutet

Beijerlaboratorierna

punkt Andra viktiga   anslag

Ansökningar

Styrelse

Länkar

Kontakt

 

 

 

Andra viktiga anslag

Kultur
På kulturområdet har under senare år större bidrag lämnats bland annat till Beckmans Designhögskola, Capellagården och till inredning av bl.a. Carolina Rediviva och Uppsala Universitets Bibliotek. Anslag har även lämnats till Dalhalla Opera samt till Orphei Drängar och andra körer i Uppsala.

Årets lärarpris vid Kungl. Vetenskapsakademien, Ingvar Lindqvistprisen.
Ingvar Lindqvistprisen delas ut till lärare inom den svenska skolan som gjort stora pedagogiska insatser inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Det har fått sitt namn efter Kungl. Vetenskapsakademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Unga Forskare och Forskning och Framsteg
Stiftelsen har också bidragit med finansiering till Förbundet Unga Forskares årliga forskarutställning och stipendier. Dessutom har den under flera år stöttat tidskriften Forskning och Framsteg.

Professur i entreprenörskap vid Uppsala Universitet
Stiftelsen har bidragit med fem miljoner kronor till finansieringen av Anders Walls professur i entreprenörskap vid Uppsala Universitet. Professuren tillsattes 2005 och inom ramen för den arrangeras årligen föreläsningar om entreprenörskap. 2016 hölls föreläsningar för ca 1 100 studenter och entreprenörer.

Stipendiestiftelse för kinesiska studenter vid Uppsala Universitet
I samarbete med Uppsala Universitet bildade stiftelsen 2011 en särskild stipendiestiftelse för kinesiska studenter vid universitetet.