Skip to main content

Ekta Vats

Beijerlaboratoriet för AI-forskning

Hur AI och maskininlärning kan hjälpa till att hantera utmaningar inom samhället?

Vår forskning fokuserar på att utveckla AI och maskininlärningsmetoder för att extrahera kunskap från data och för att effektivt leverera den till allmänheten.

Datakällorna av intresse inkluderar historiska manuskript och kulturarvssamlingar, bilder, medicinska rapporter och mänskliga actionvideor.

Vår forskning är tvärvetenskaplig och bygger ofta på samarbeten, och spänner över ämnen som stora språkmodeller, dokumentanalys och igenkänning, samt datorseendetillämpningar inom hälso- och sjukvård och säkerhet.

Vår vision och övergripande mål för forskargruppen är att kanalisera grundforskning inom AI och maskininlärning för att ta itu med verkliga samhällsutmaningar, och åstadkomma positiva samhällseffekter.