Skip to main content

Kaska Koltowska

Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning

Hur bygger man ett funktionellt lymfkärlnätverk?

Lymfsystemet är ett kärlnätverk som sträcker sig genom vår kropp. Lymfkärlets huvudsakliga funktion är att samla upp vätska från den omgivande vävnaden, absorbera fett i vår kost och att bidra till kroppens immunförsvar.

Trots dess viktiga fysiologiska funktion vet vi ganska lite om hur dessa kärl bildas och blir funktionella, samt de molekylära baserna för lymfatiska sjukdomar. Organbildning kräver koordinering av molekylära, cellulära och fysikaliska processer på ett spatiotemporalt sätt.

Zebrafisken är en unik modellorgansim som gör det möjligt att studera hur organbildningen sker i realtid inuti embryot. Med hjälp av genetiska modeller kan vi dissekera de molekylära faktorerna som driver lymfkärlbildningen. Det övergripande målet för mitt labb är att öka förståelsen för hur lymfkärl bildas och etablerar sin funktion, och tillämpa kunskapen i utvecklingen av nya behandlingar.

 

Kaska Koltowska är universitetslektor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi på Uppsala universitet. Hon har en PhD i utvecklingsbiologi från National Institute for Medical Research i London. Hon har även forskat vid institutet för molekylär biovetenskap på University of Queensland i Brisbane. Sedan 2022 är hon Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning.

3 frågor till nya Beijerforskaren Kaska Koltowska


Varför ville du bli forskare? 

Jag har alltid varit intresserad av biologi. Det var mitt starkaste ämne i skolan. Jag fascinerades av hur organismer omkring oss fungerar. Ett tag tänkte jag bli läkare, men först ville jag plugga lite mer molekylär biologi. Efter det släppte jag läkartanken. Jag tyckte att forskning verkade jättecool. 

Vad hoppas du att din forskning ska komma fram till? 

Min forskning är ganska grundläggande. Den handlar om hur celler uppför sig och hur de bestämmer vad de ska bli. Jag vill förstå hur olika signalvägar arbetar tillsammans, inte bara molekylärt utan även hur de interagerar med celler, och bygga upp hela nätverket av kärl i hela kroppen.

Jag vill förstå hela perspektivet för att kunna ta fram bra behandlingar där lymfkärl inte fungerar optimalt. 

Vad betyder det för dig att vara Beijerforskare?

Det är jättespännande, för det finns så många event för oss Beijerforskare där vi träffar andra Beijerforskare, som håller på med AI och som kommer från Sveriges lantbruksuniversitet. Det är mycket lärorikt och samtidigt bygger man upp ett stort och brett nätverk. Allt händer också i Uppsala, så det blir ett lokalt nätverk, vilket är väldigt roligt. Man vet precis vad som händer här i Uppsala!

 

Kaska Koltowska är Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning.