Skip to main content

Anders Wall

Ordförande

  • Hedersmedlem Uppsala universitet
  • Med. dr h.c. Karolinska Institutet
  • Ek. dr h.c. Svenska Handelshögskolan Helsingfors
  • Agr. dr h.c. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
  • Hedersledamot Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
  • Ledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Gustaf Adolfs-akademien
  • Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala
  • Styrelseordförande i Anders Walls Stiftelse