Skip to main content

GDPR KJELL OCH MÄRTA BEIJERS STIFTELSE


Information om stiftelsens behandling av dina personuppgifter GDPR är EU:s lagstiftning om personuppgifter och har implementerats i svensk lag. Därför har vi tagit fram denna integritetspolicy, som förtydligar hur vi arbetar för att skydda dina personuppgifter. Syftet är att stärka din integritet och informera dig om dina rättigheter.
Personuppgiftsansvar
Kjell och Märta Beijers Stiftelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av stiftelsen. Kontaktuppgifter till stiftelsen finns på vår hemsida www.beijerstiftelsen.se.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter vi behandlar är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och foton i den mån vi har tillgång till det. Vi behandlar inga s.k. känsliga uppgifter såsom politiska åsikter, etnicitet, funktionshinder, sexuell tillhörighet eller religion.
Ändamålet med behandlingen
Det huvudsakliga ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna administrera de ansökningar om anslag och bidrag som kommer in till stiftelsen. Vi behandlar också personuppgifter i samband med korrespondens med myndigheter, organisationer och enskilda samt i vissa fall för statistik och analys.
Laglig grund för behandlingen av personuppgifter.
Vi baserar vår behandling av personuppgifter på uttryckligt samtycke samt på skyldighet enligt lag.
Dina rättigheter
Du har flera rättigheter beträffande dina personuppgifter. Du kan få tillgång till dem enligt särskilda regler. Du kan begära att få dem rättade eller kompletterade. Om du vill kan du få dem raderade när ändamålet med behandlingen är genomfört eller när vi inte längre har rättslig skyldighet att behandla dem, men då kan vi inte längre hålla kontakt med dig. Du kan få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att avse endast vissa ändamål eller invända mot viss behandling av dem. Du kan framföra klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten. Om du har några frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.