Skip to main content

3 frågor till nya Beijerforskaren Martin Johnsson


Varför ville du bli forskare?

Jag visste inte förrän ganska sent att jag ville forska. Jag läste till civilingenjör i teknisk biologi vid Linköpings universitet. Men sedan gjorde jag mitt examensarbete i en forskargrupp som forskade på genetik och höns. Det var väldigt roligt att få testa nya saker, tänka djupt och att hålla på med höns. Jag började doktorera 2010.

Vad hoppas du att din forskning ska komma fram till?

Min forskning handlar dels om värmestress hos mjölkkor, tålighet mot värme, och om den genetiska grunden för det. 

Under försommaren ser man på mjölkdata eller celltalet att korna fysiologiskt blir stressade av värmen, men att det varierar mellan kor och gårdar. En del kor tolererar värmen bättre, och ur ett avelsprogram är det intressant att hitta de kor som genetiskt tål värme bra. 

Jag hoppas kunna utvärdera värmetåligheten hos kor. Och att det ska kunna användas i avelsprogrammet inom en snar framtid.

Vad betyder det för dig att vara Beijerforskare?

Det betyder att det finns en finansiering och ett stöd som gör att jag nu kan arbeta med värmestress och andra saker som har med dna-forskning och kons genom att göra. Jag kan tänka större kring de här frågorna, rekrytera till min forskargrupp, testa helt nya saker, ta större steg och göra en storskalig analys. Det är väldigt roligt. 

 

Martin Johnsson är Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning.

Publicerad: 15 februari 2024