Skip to main content

3 frågor till nya Beijerforskaren Marcus Söderström


Varför ville du bli forskare?

Jag tänkte att det var ett kreativt och fritt arbete. Och meningsfullt att akademiskt lägga tid på läkemedelsutveckling. Jag började doktorera direkt efter min apotekarexamen 2018.

Vad hoppas du att din forskning ska komma fram till?

Jag hoppas att man kan hitta nya startpunkter för läkemedelsutveckling inom kognitiv förstärkning. Relevanta molekyler som man kan vidareutveckla och som kan bli läkemedel. 

Mitt mål är att kunna hämma Alzheimers. 

Vad betyder det för dig att vara Beijerforskare?

Det är en möjlighet att få arbeta med intressanta projekt där jag kan arbeta med fokus på samarbete med farmakologin. Det är svårt att få till sådana samarbeten. Man fastnar lätt i sina egna projekt. 

Här lägger man tryck på att samarbeta, vilket jag tycker är väldigt bra. Som Beijerforskare arbetar jag med Erik Nylander, som också är Beijerforskare, men på farmakologisidan. 

 

Marcus Söderström är Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning.

Publicerad: 19 februari 2024