Skip to main content

3 frågor till nya Beijerforskaren Sara Hamis


Varför ville du bli forskare?

Jag är nyfiken och tycker om att lösa problem. Jag började studera och forska i matematik där en vanlig problemställning är: Finns det en lösning, och i så fall, vad är lösningen?
Det finns någonting optimistiskt i att se på världen som matematiker. 

Vad hoppas du att din forskning ska komma fram till?

Min forskning fokuserar på att utveckla AI och matematiska modeller som hjälper forskare att bättre förstå cancer. Mitt mål är att min AI-forskning ska accelerera experimentell cancerforskning. 

Cancer är oerhört komplext. Det innebär att man måste samarbeta tvärvetenskapligt för att driva forskning som generar patientnytta. Man behöver förstå detaljer från molekylnivå till folkhälsonivå.

Jag vill bidra till en välfungerande tvärvetenskaplig kommunikation mellan cancerforskare från olika vetenskapliga discipliner. 

Vad betyder det för dig att vara Beijerforskare?

När man utvecklar AI-metoder för livsvetenskaplig forskning uppstår ett kretslopp som knyter samman teori och praktik. På Beijerlaboratoriet för AI-forskning får vi utrymme att arbeta både teoretiskt och praktiskt för att forska på stora frågor som berör liv och samhällen. Så det är både en frihet och ett ansvar att vara Beijer forskare.

 

Sara Hamisär Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för AI-forskning.

Publicerad: 24 februari 2024