Skip to main content

Andreas Frick får uppsala universitets oscarspris

Beijeralumnen Andreas Frick, docent vid institutionen för medicinska vetenskaper, tilldelas Uppsala universitets Oscarspris 2022 på 70 000 kronor. Priset delas ut i samband med universitetets födelsedag i oktober.


Oscarspriset tilldelas yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”. Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. Motiveringen lyder:

Andreas Frick disputerade 2015 vid Uppsala universitet på en avhandling om hur två vanliga signalsystem, serotonin och substans P, är reglerade vid ångestsyndrom. Efter doktorsexamen fortsatte Frick som postdoktoral forskare vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet Han återvände 2019 och är i dag verksam som biträdande universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper där han kartlägger utvecklingen bidrar till rädslor och ångest. Hans studier sammanbinder forskning inom psykologi med farmakologi samt molekylära avbildningstekniker. Frick har också på ett föredömligt sätt etablerat omfattande samarbeten nationellt och internationellt.

Andreas Frick är alumn vid Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning där han med magnetkameran som hjälpmedel har studerat neurologiska mekanismer bakom ångest och rädsla.

Publicerad: 01 juli 2022