Skip to main content

Beijerforskardagen 2023

Årets Beijerforskardag ägde rum på Carolina Rediviva i Uppsala den 5 oktober, där forskare och föreståndare från Beijerlaboratorierna och Beijerinstitutet samlades för en inspirerande dag av forskarutbyten och nätverksbyggande.


Dagen inleddes med välkomstord från ordförande Anders Wall och stiftelsedirektör Cecilia Wikström, som betonade vikten av tvärvetenskaplig samverkan och kunskapsutbyte. 

Under dagen presenterade forskarna deras senaste rön och aktuella forskning för varandra. Thomas Schön, föreståndare för Beijerlaboratoriet för AI-forskning delade med sig av de senaste framstegen inom AI-forskning och berättade om laboratoriets mål och utmaningar.

Beijerforskardagen 2023 var en framgångsrik och givande träff som möjliggjorde värdefulla möten och diskussioner mellan olika discipliner. Genom att aktivt främja tvärvetenskaplig dialog och stimulera samarbeten fortsätter Beijerlaboratorierna att vara en central aktör för banbrytande vetenskapliga framsteg. 

Utöver föreläsningarna fick deltagarna också avnjuta en rundvandring på Carolina Rediviva av överbibliotekarie Lars Burman, lunch på Uppsala konstmuseum, framtidsspaningar av journalisten Ulrika Knutsson, en visning av Domkyrkan och en musikalisk upplevelse av organisten Andrew Canning. Dagen avslutades med en trevlig middag på Villa Anna.

Publicerad: 26 januari 2024