Skip to main content

Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning

Den 6 december firade Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning 30 år med festligheter och föredrag av laboratoriets forskare och alumni.


En donation från stiftelsen gjorde det möjligt att år 1990 grunda Beijerlaboratoriet för genforskning vid Uppsala universitet. Professor Ulf Pettersson byggde upp laboratoriet och blev dess förste föreståndare. Genom Beijerstiftelsens anslag har unga forskare kunnat etablera egna grupper inom forskning kring arvsmassan hos både människor och djur. De har haft stor betydelse för den svenska genforskningen En viktig del av forskningen vid laboratoriet är idag inriktad på att kartlägga förändringar i DNA som medför ökade sjukdomsrisker.

Flera av de forskare som startat sin verksamhet inom Beijerlaboratoriet är idag ledande inom sina områden och professorer vid olika lärosäten i Sverige och utomlands.

Professor Ulf Pettersson har varit föreståndare för Beijerlaboratoriet fram till 2019 då professor Lena Claesson-Welsh tog över ledarskapet.
Publicerad: 22 december 2021