Skip to main content

Carl von Linnés Skrivbord

ETT SKRIVBORD SOM TILLHÖRT CARL VON LINNÉ förvärvades nyligen av Beijerstiftelsen samt överlämnades som julgåva till Uppsala universitet 2020.


Här kan du se överlämnandet från SVT Nyheter.

Skrivbordet är ett av tre som man med säkerhet vet har tillhört Carl von Linné. Ett finns i Hammarby, ett annat i Linnés hus i Linnéträdgården. Detta skrivbord fick Linnés brorsdotterson Samuel Fredrik överta. När han 1842 utnämndes till kyrkoherde i Arrie och Hököpinge, söder om Malmö, lät han forsla ned det på vagn. Där stod det kvar i prästgården och övertogs i tur och ordning av de två nästkommande kyrkoherdarna. I slutet av 1800-talet såldes skrivbordet på auktion och hamnade i Trelleborg.

Skrivbordet är gjort i svensk rokoko och är tillverkat i ask och apel. Det har snickrats av svenska hantverkare och ansluter till den tradition inom svensk möbelproduktion som Kjell och Märta Beijers dotterbolag Svenskt Tenn värnar om.

Skrivbordet överlämnades till Uppsala universitet av Beijerstiftelsens ordförande Anders Wall vid en ceremoni i Uppsala i mitten av november. Det kommer därmed att få sin slutgiltiga placering på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva.

Publicerad: 12 november 2021