Skip to main content

Ledig tjänst: Nationalmuseum söker konstvetare till unga forskare - Beijer-fellow

Nationalmuseum söker en amanuens till programmet Unga forskare. Befattningen är en visstidsanställning på heltid i tre månader. Anställning är finansierad av Beijerstiftelsen och benämns Beijer-fellow.


Läs mer och sök tjänsten här!

NATIONALMUSEUM vill stödja unga konstvetare i början av karriären och satsar därför på ett program med korta anställningar där uppgiften är att genomföra ett mindre forskningsprojekt knutet till samlingarna och museets uppdrag. Syftet är att initiera forskning på ett fält där museet har identifierat behov av ny kunskap samt att ge den som anställs möjlighet att meritera sig vetenskapligt. Denna anställning är finansierad av Beijerstiftelsen och benämns Beijer-fellow.

Uppgiften inom anställningen är att skriva en artikel som kan publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Du kommer att få introduktion och handledning av museets specialister. Det är viktigt att arbetet med ett manus till en artikel avslutas inom anställningsperioden. För denna anställning är ämnet butiken Vackrare vardagsvara.

Befattningen är en visstidsanställning på heltid i tre månader. Lön: 30 000 kr/månad. Tillträde senast 1 april 2023 eller enligt överenskommelse.

INREDNINGSBUTIKEN VACKRARE VARDAGSVARA låg på Strandvägen 7 i Stockholm och var på flera sätt en föregångare till Svenskt Tenn. Butiken drevs av inredningsfirman Wikman & Wiklund som efter Nordiska museets utställning av historiska tennföremål 1919 började sälja samtida tennföremål i butiken, bland annat i design av Nils och Tage Fougstedt. Innan Estrid Ericson startade Svenskt Tenn 1924 arbetade hon i butiken. Mycket lite är känt om Wikman & Wiklund, deras butik och det tidiga svenska moderna tennet. Även vad de sålde vid sidan av tenn är förstås av intresse. Eftersom butiken inte verkar ha haft någon nära relation till Svenska Slöjdföreningen och även bara var verksam några år har dess verksamhet fallit bort ur den generella historieskrivningen om svensk design.

Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum

Nationalmuseum är en statlig myndighet och Sveriges konst- och designmuseum med ca 150 anställda. Museets samlingar består av måleri, skulptur, teckningar och grafik från ungefär 1500 till 1900. Samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig från sen medeltid fram till nutid. Nationalmuseum ansvarar även för porträttkonsten fram till våra dagar genom Statens porträttsamling. Samlingarna visas på Blasieholmen, Stockholm och på ytterligare ett 20-tal platser, bl.a. Läckö slott, Jamtli i Östersund samt Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum bedriver omfattande utställnings-, program-, forsknings- och publikationsverksamhet samt utlåningsverksamhet. Nationalmuseum är ett museum för alla med en verksamhet som har stor synlighet i samhället och som angår många människor.

Publicerad: 03 januari 2023