Skip to main content

Skoklosters slottsfruar och klostersystrar

Slottsfruar och nunnor har verkat på Skokloster slott under 750 år - men deras berättelse har hittills kommit i skymundan. För första gången ges nu en samlad bild av vilka kvinnorna var och vad de betytt för Skoklosters historia.


I samband med utställningens öppnande gavs en antologi med samma titel ut med ytterligare kunskap i ämnet. Utställningen och publikationen är resultatet av ett längre kunskapsbyggnadsprojekt som synliggör ny forskning om de kvinnor som under perioder levt, verkat för eller på annat sätt haft en koppling till Skokloster slott.

- Att de nu har studerats och beskrivits bidrar till en större förståelse för hur kvinnor inom samhällets högre skikt har verkat genom flera århundraden, säger Annika Williams, huvudproducent för utställningen och redaktör för publikationen.

Bokens omslag visar Skoklosters första slottsfru, Anna Margareta von Haugwitz. Tillsammans med maken Carl Gustaf Wrangel lät hon uppföra Skokloster slott år 1654. Slottet som är beläget vid Mälararens strand i södra Uppland är det största privatpalats som någonsin har byggts i Sverige. Slottet såldes 1967 till den svenska staten och utgör idag en del av myndigheten Statens historiska museer.

Skokloster slotts museum har erhållit ett stöd från Beijerstiftelsen för tryckning av publikationen. Slottsfruar och klostersystrar – kvinnors inflytande och ansvar på Skokloster genom århundraden finns att köpa i museibutiken på Skokloster slott.

Publicerad: 22 augusti 2022