Skip to main content

BEIJERLABORATORIET

AI-Forskning

Beijerlaboratoriet för AI-forskning inrättades 2023. Där kommer forskning inom artificiell intelligens bedrivas med fokus på tillämpningar inom livsvetenskaperna och frågeställningar kopplade till samhällsutvecklingen.

Adress

Thomas Schön, föreståndare
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1, Hus 10
751 05 Uppsala