Skip to main content

BEIJERLABORATORIERNA

Gen- och neuroforskning

EN DONATION FRÅN KJELL OCH MÄRTA BEIJERS STIFTELSE gjorde det möjligt att år 1990 grunda Beijerlaboratoriet för genforskning vid Uppsala universitet. Den uttalade ambitionen var att stötta unga, framgångsrika forskare inom genforskningen, och på det sättet möjliggöra deras etablering som självständiga forskare med en gynnsam karriärutveckling. Efterhand vidgades laboratoriets inriktning till att omfatta även neuroforskning och bredare forskning inom livsvetenskaperna. Professor Ulf Pettersson byggde upp laboratoriet och blev dess förste föreståndare. Sedan 2019 är professor Lena Claesson- Welsh föreståndare för Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning.

Genom Beijerstiftelsens anslag har unga forskare kunnat etablera egna grupper inom forskning kring arvsmassan hos människor och djur, och har därmed haft stor betydelse för den svenska genomforskningen och kartläggningen av människans arvsmassa. En viktig del av forskningen vid laboratoriet är idag inriktad på att kartlägga förändringar i DNA som medför ökade sjukdomsrisker.

Flera av de forskare som startat sin verksamhet inom Beijerlaboratoriet är idag ledande inom sina områden och professorer vid olika lärosäten i Sverige och utomlands. Forskningen har också resulterat i ett antal patenterade uppfinningar och i flera nya företag, t.ex. ParAllele, OLINK Biosciences, q-linea och Halo Genomics.

Adress

Lena Claesson-Welsh, föreståndare
Rudbecklaboratoriet
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala

Email

Telefon