Skip to main content

BEIJERLABORATORIERNA

Husdjursforskning

BEIJERLABORATORIET FÖR HUSDJURSFORSKNING vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bildades 2015 och är därmed det yngsta av Beijerlaboratorierna. Syftet med etableringen av laboratoriet var att förstärka kompetensen vid SLU att kunna ta hand om de stora mängder data som samlas in från de digitaliserade moderna ladugårdarna i vårt land. Därigenom tillhandahåller forskningen bättre beslutsunderlag för de framtida investeringar som Sveriges mjölkbönder står inför.

Målet är att utveckla metoder för att utnyttja alla data som idag samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar, så att skötsel och avel av kommande generationers mjölkkor ska bli så effektiv som möjligt.

Redan idag är många mjölkgårdar teknikintensiva. Man kan bland annat, utifrån mätningar av mjölken, ta reda på om en ko är sjuk. I framtiden kommer vi att se alltmer avancerade sensorer, som kan ge information om exempelvis hur mycket och hur ofta korna äter och dricker. Den nya forskningen är interdisciplinär, vilket är nödvändigt för att Laboratoriet ska fortsätta ligga i framkant inom sitt forskningsområde. Dagens forskning vid Beijerslaboratoriets forskare involverar både teknik och matematik i högre utsträckning än vad man tidigare gjort inom husdjursforskningen.

Adress

Ulf Emanuelson, föreståndare
Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Box 7054, 750 07 Uppsala

Email

Telefon