Skip to main content

BEIJERLABORATORIET

Läkemedelsforskning

BEIJERLABORATORIET FÖR läkemedelsforskning vid Uppsala universitet inrättades 2014 genom en donation från Kjell och Märta Beijers stiftelse. Syftet var att genom ekonomiskt stöd till unga lovande läkemedelskemister och farmakologer förstärka kompetensen inom området peptidhärmande läkemedel.

Beijerlaboratoriet arbetar med att skräddarsy nya molekyler med potential att kunna användas som smärtlindrande läkemedel och som mediciner vid degenerativa sjukdomar som demens och vid vissa hjärt- och kärlsjukdomar.

Forskningen handlar om att utveckla peptidhärmande läkemedel. Många viktiga ämnen i vår kropp har vidareutvecklats till läkemedel. Ett illustrativt exempel är hormonet adrenalin, vars struktur har förändrats på olika sätt vilket lett fram till både effektiva mediciner mot astma och blodtryckssänkare. Men det finns en mycket stor och viktig grupp av molekyler som hittills endast i begränsad omfattning använts i läkemedelssammanhang – kroppens egna peptider. Peptider, kroppens minsta proteiner, är nödvändiga för i stort sett alla fysiologiska processer. När man drabbas av sjukdom förekommer en viss peptid ofta antingen i en för liten eller för stor mängd. De senaste tidens forskning har lett till banbrytande insikter om hur peptider agerar i kroppen. Dessutom har nya tekniker avslöjat en mängd nya peptider vars funktioner ännu inte är kartlagda.

Adress

Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning
Institutionen för läkemedelskemi
BMC, Uppsala Universitet
Box 574, 751 23 Uppsala

Email