Skip to main content

LÄRARGALAN

Lärargalan verkar för att uppmärksamma lärarnas roll och höja elevernas kunskapsnivå i svensk skola. Genom Beijerstiftelsens stöd kan ytterligare kompetenshöjande insatser för landets lärare och lärarstudenter att bli möjliga, liksom resurser för att nå ut till fler elever i runt om i landet.

Lärargalan har sedan starten mottagit över 150 000 nomineringar från elever som vill hylla sina bästa lärare. Vid de årliga lärargalorna har totalt 114 lärare tilldelats pris för sina sakkunskaper, ledarskap och pedagogiska förmågor.

Stiftelsens Lärargalan grundades 2013 med syfte att ge eleverna en röst för att belysa och berömma sina favoritlärare och på så sätt stärka lärarnas roll och status i samhället. Stiftelsen Lärargalan bedrivs ideellt, med en styrelse som har erfarenhet av skola, utbildning och pedagogik. Lärargalan stödjs av organisationer och företag som vill stärka lärarnas roll i Sverige. Bland dem finns Mellby Gård, EF, Tim Bergling Foundation, Carl Bennet AB, Schoolsoft, Eric Hieltes stiftelse, ROL, Gothia kompetens, Crisp films och Alfonso digital.