Skip to main content

UPPSALA UNIVERSITET

Tredjelandsstudenter

Sedan 2012 har stiftelsen bidragit med stipendier till kinesiska studenter för studier vid Uppsala universitet. De har använts av studenterna för att bekosta deras studieavgifter för internationella kandidat - och masterprogram. Under åren 2012-2020 har 99 kinesiska studenter tilldelats dessa stipendier. Vi ämnnar från stiftelsens sida att fortsätta att stötta studenter som kommer till Uppsala universitet, men har i samråd med universitetet beslutat oss för att efter tio års samarbete kring de kinesiska studenterna övergå att stötta studenter från något av länderna på den afrikanska kontinenten