Skip to main content

Stiftelsen

Stiftelsen

STIFTELSEN FRÄMJAR VETENSKAP, FORSKNING, UTBILDNING OCH KULTUR.


KJELL OCH MÄRTA BEIJERS STIFTELSE bildades 1974 genom en donation från Kjell och Märta Beijer. Stiftelsen ska enligt stadgarna främst främja naturvetenskaplig forskning i Sverige. Den ska också bidra till utbildning och undervisning samt främja kultur, framför allt inom design och inredning, men har även genom åren stöttat verksamheter och projekt inom musik, konsthantverk, historia och litteratur.

Stiftelsen äger en aktieportfölj, som främst består av innehav i svenska bolag och där ett av de största innehaven består av aktier i Beijer Alma AB. Sedan starten har stiftelsen delat ut ungefär 555 miljoner kronor. Läs mer om de största och viktigaste anslagen under ”Partners”. Beijerstiftelsen äger bolaget Svenskt Tenn och överskottet därifrån utgör en viktig del av de anslag som stiftelsen delar ut.

Historik

1974 LADES GRUNDEN TILL BEIJERSTIFTELSEN GENOM KJELL OCH MÄRTA BEIJERS DONATION.


KJELL OCH MÄRTA BEIJER VAR DE enskilda personer som genom sin donation 1974 lade grunden till Beijerstiftelsen, och har därmed under mer än fyra decennier kommit att betyda mycket för vetenskaplig forskning och kultur i Sverige.

De möttes på Svenskt Tenn, där Märta Sahlqvist arbetade som affärsbiträde hos Estrid Ericson som grundat firman, när Kjell Beijer en dag besökte butiken. Han hade just köpt en våning på Norr Mälarstrand och behövde inredningshjälp, vilket Märta bistod honom med och tycke uppstod. Paret gifte sig 1941 och bosatte sig på Säby Gård i Järna, där Anders Walls morbror arbetade som förvaltare. Så kom det sig att Anders Wall redan som elvaåring träffade Kjell Beijer, även om ingen vid den tidpunkten kunde ana vad framtiden skulle komma att bära med sig.

Kjell Beijer föddes 1899 i en släkt som hade lång erfarenhet av handel och sjöfart, inte minst genom handelshuset G&L Beijer. 1915 grundade Kjell Beijers farbror, Waldemar Beijer, en Stockholmsfilial till handelshuset. Den utgjorde grunden till det som långt senare skulle bli det börsnoterade bolaget Beijerinvest.

I början av 1920-talet fick Kjell Beijer anställning hos sin farbror i Stockholm och avancerade snabbt till kassadirektör. Filialen blev ett självständigt bolag med Kjell Beijer som huvudägare. Bolaget bedrev handel med industrivaror som kol, kemikalier och stål. Under en lång period var G&L Beijer svensk agent för den Luxemburgbaserade stålverkskoncernen Arbed.

1964 blev Anders Wall VD i G&L Beijer Stockholm med Kol och Koks. Han hade då praktiserat i 10 år på olika poster i företaget. Under Anders Walls ledning sålde G&L Beijer av kolhandeln och utvecklades istället till att bli Sveriges ledande företag inom byggmaterialhandel. 1967 bytte företaget namn till Beijerinvest. En av flera betydande affärer var köpet av det börsnoterade företaget Pribo, som hade intressen inom Pripps bryggerier och livsmedelshandeln och innehade även en stor börsportfölj. De aktier som Kjell Beijer ägde i Beijerinvest kom därmed att representera en ansenlig förmögenhet.

1964 blev Anders Wall VD i
G&L Beijer Stockholm med Kol och Koks.

Kjell och Märta Beijer hade inga barn. Efter rådgivning från Anders Wall och Stig Ramel, som då var VD för Nobelstiftelsen, beslöt sig paret Beijer 1974 att donera en stor del av sin förmögenhet till en stiftelse som fick namnet Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Kjell Beijer var mycket intresserad av jordbruk och naturvetenskap, så det föll sig naturligt att stiftelsen skulle främja forskning inom dessa områden. Tack vare Stig Ramel skapades relationer, som idag utvecklats till starka band, med Kungliga Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet.

1975 köpte stiftelsen alla aktier i Svenskt Tenn direkt av firmans grundare, Estrid Ericson. I och med det vidgades stiftelsens inriktning till att omfatta även kulturella ändamål, framför allt inom områden som arkitektur, design och kreativa utbildningar som har anknytning till Svenskt Tenns verksamhetsområden.

Kjell Beijer var ordförande, och senare hedersordförande, i stiftelsen ända fram till sin bortgång 1987. Märta Beijer avled 2002, 101 år gammal. Anders Wall utsågs när stiftelsen bildandes 1974 till ständig medlem i styrelsen och efterträdde 1988 Kjell Beijer som ordförande, ett uppdrag som han fortfarande finner stor glädje i och som Beijerstiftelsen är stolt och djupt tacksam över.