Skip to main content

Sara Hamis

Beijerlaboratoriet för AI-forskning

Kan AI och matematik hjälpa oss att förstå cancer?

Cancerforskningen blir allt mer kvantitativ.

Vår forskning fokuserar på att utveckla matematiska och statistiska beräkningsmetoder som är designade för att hjälpa forskare förstå och förutsäga cancerdynamik.

Vi har ett nära samarbete med experimentella och kliniska cancerforskare och studerar frågor så som: "Hur blir cancerceller resistenta mot läkemedel?", "Hur interagerar cancerceller med varandra?" och "Vilken roll spelar dessa interaktioner i sjukdomsprogression och behandling?".

Komplexiteten i dessa frågor och cancer gör att multidisciplinära forskarlag måste arbeta tillsammans för att hitta lösningar som i slutändan förbättrar cancervården.